Poezija u čaši, vina Nikolas.

Flips

Kikiriki flips sa igračkom